Filter op
opnieuw instellen

EN AW-6082 (3.2315)

(7 producten gevonden)

Het materiaal 3.2315 (EN AW 6082, AlSi1MgMn) behoort tot de groep van aluminium-magnesium-siliciumlegeringen en is een van de nieuwere, hardbare aluminium bewerkte legeringen. De legeringssterkte kan in principe in het hoge bereik worden opgelost. Door het hogere mangaangehalte van het materiaal EN AW 6082 is de vastheid/stevigheid van dit materiaal groter dan bijvoorbeeld het materiaal EN AW 6061 en wordt dit materiaal in toenemende mate geprefereerd voor verschillende toepassingen.

Meer informatie over EN AW-6082 (AlSi1MgMn) 3.2315 vindt u hier.

Beschikbaar

Toepassingsgebieden van EN AW-6082 (AlSi1MgMn) 3.2315

De materiaaleigenschappen van het materiaal 3.2315, zoals de geringe gevoeligheid voor corrosie of de stevigheid maken een verscheidenheid aan toepassingen mogelijk:

  • Machinebouw
  • Bouw & Constructie
  • Stellingenbouw
  • Scheepsbouw
  • Vliegtuigbouw
  • Elektrotechniek
  • Automobielindustrie
  • Vervoersindustrie

Speciale kenmerken van EN AW-6082 (AlSi1MgMn) 3.2315

Een voordeel van het materiaal 3.2315 is de lage gevoeligheid voor spanningscorrosie. Bovendien heeft het materiaaleigenschappen die lassen en solderen goed mogelijk maken. De polijstmogelijkheden van EN AW 6082 moeten ook worden benadrukt. Als koudvorming, thermische geleiding of bewerkbaarheid gewenst is tijdens verdere verwerking, dan kan dit materiaal eveneens worden gebruikt. Gebruik voor decoratieve elementen wordt niet aanbevolen voor materiaal 3.2315.

Chemische samenstelling van EN AW-6082 (AlSi1MgMn) 3.2315

Massafractie in % (volgens  DIN EN 573-3)
Si0,7 - 1,3
Mn0,4 - 1,0
Mg0,6 - 1,2
Opmerkingen-
Andere hulpstoffenaApart0,05
In totaalb0,15

a "Andere hulpstoffen" omvatten de vermelde elementen waarvoor geen grenswaarden zijn gespecificeerd en ook de metaalelementen die niet in de lijst zijn opgenomen. De fabrikant kan monsters analyseren op sporenelementen die niet in de registratie of de specificatie zijn gedefinieerd. Een dergelijke analyse is echter niet vereist en heeft niet noodzakelijk betrekking op alle metaalelementen die tot de groep "Andere hulpstoffen" behoren. Indien uit een analyse door de fabrikant of de koper blijkt dat een element in de groep "Andere hulpstoffen" de grenswaarde voor "Afzonderlijk" overschrijdt of dat verscheidene elementen in de groep "Andere hulpstoffen" samen de grenswaarde voor "Totaal" overschrijden, wordt het materiaal beschouwd als materiaal dat niet aan de eisen voldoet.
b De som van deze "Andere hulpstoffen", waarvan de massafractie afzonderlijk 0,010 % of meer bedraagt, wordt uitgedrukt met twee decimalen vóór de som.

Mechanische eigenschappen volgens DIN EN 755-2

Legering EN AW-6082 [Al Si1MgMn]

Geëxtrudeerde staven
Materiële
toestand
AfmetingenRmRp0,2AA50 mmHBW
mmMPaMPa%%Typische waarde
DaSbmin.max.min.max.min.min.
O, H111≤ 200≤ 200-160-110141235
T4c≤ 200≤ 200205-110-141270
T6c≤ 20≤ 20295-250-8695
20 < D ≤ 15020 < S ≤ 150310-260-8-95
150 < D ≤ 200150 < S ≤ 200280-240-6-95
200 < D ≤ 250200 < S ≤ 250270-200-6-95
Geëxtrudeerde buizen
Materiële
toestand
WanddikteRmRp0,2AA50 mmHBW
tMPaMPa%%Typische waarde
mmmin.max.min.max.min.min.
O, H111≤ 25-160-110141235
T4c≤ 25205-110-141270
T6c≤ 5290-250-8695
5 < t ≤ 25310-260-10895
Geëxtrudeerde profielend
Materiële
toestand
WanddikteRmRp0,2AA50 mmHBW
tMPaMPa%%Typische waarde
mmmin.max.min.max.min.min.
O, H111alle-160-110141235
T4c≤ 25205-110-141270
open Profiel T5≤ 5270-230-8690
open Profiel T6c≤ 5290-250-8695
5 < t ≤ 25310-260-10895
hol Profiel T5≤ 5270-230-8690
hol Profiel T6c≤ 5290-250-8695
5 < t ≤ 15310-260-10895

a D = Diameter van ronde staven
b S = Breedte over platten van vierkante en zeshoekige staven, dikte van rechthoekige staven.
c De eigenschappen kunnen worden verkregen door afschrikken op de pers.
d Indien de dwarsdoorsnede van een profiel is samengesteld uit verschillende diktes waaraan verschillende waarden van de mechanische eigenschappen zijn toegekend, gelden de laagste gespecificeerde waarden in elk geval voor de gehele dwarsdoorsnede van het profiel.

Mechanische eigenschappen volgens DIN EN 754-2

Legering EN AW-6082 [Al Si1MgMn]

Getrokken staven
Materiële
toestand
MateRmRp0,2AA50 mmHBW
mmMPaMPa%%Typische waarde
DaSbmin.max.min.max.min.min.
O, H111≤ 80≤ 80-160-110151335
T4c≤ 80≤ 80205-110-141270
T6c≤ 80≤ 80310-255-10995
Getrokken buizen
Materiële
toestand
WanddikteRmRp0,2AA50 mmHBW
tMPaMPa%%Typische waarde
mmmin.max.min.max.min.min.
O, H111≤ 20-160-110151335
T4c≤ 20205-110-141270
T6c≤ 5310-255-8795
5 < t ≤ 20310-240-10995

a D = Diameter van ronde staven
b S = Breedte over platten van vierkante en zeshoekige staven, dikte van rechthoekige staven.
c De eigenschappen kunnen worden verkregen door afschrikken op de pers.