Filter op
opnieuw instellen

EN AW-2007 (3.1645)

(1 producten gevonden)

Het materiaal 3.1645 behoort tot de groep van aluminium-koperlegeringen en wordt ook wel EN AW 2007 of AlCu4PbMgMn genoemd. De hardbare legering kan in drie materiaaltoestanden aanwezig zijn: T4, T4510 en T4511. EN AW 2007 is een van de meest gekozen materialen voor werkzaamheden aan automatische draaibanken.

Beschikbaar

Toepassingsgebieden van 3.1645

Dit resulteert in de volgende hoofdtoepassingen van materiaal 3.1645::

  • Draaien
  • Boren
  • Frezen

Speciale kenmerken van 3.1645

Het geëxtrudeerde EN 2007-materiaal heeft vormstabiele kenmerken. Bijzonder opmerkelijk zijn de zeer goede erosie- en bewerkingseigenschappen, zoals de materiaalsterkte of de (korte) spaanbreuk. Om deze reden wordt dit materiaal bij voorkeur gebruikt bij de vervaardiging van automatische draaibankdelen. Het gebruik van EN AW 2007 is niet geschikt voor elk type lassen (TIG, MIG, weerstand, gas of EB). Zelfs het anodiseren van het materiaal voor decoratieve doeleinden wordt niet aanbevolen. Het materiaal 3.1645 mag niet worden gebruikt met betrekking tot voedsel. Voor een langdurig (of kortdurend) gebruik van het materiaal mag de temperatuur van 70 graden (90 graden) niet worden overschreden.

Chemische samenstelling van 3.1645

Massafractie in % (volgens  DIN EN 573-3)
Cu3,3 - 4,6
Mn0,5 - 1,0
Mg0,4 - 1,8
Opmerkingen0,20 Bi; 0,8-1,5 Pb; 0,20 Sn
Andere hulpstoffenaApart0,1
In totaalb0,3

a "Andere hulpstoffen" omvatten de vermelde elementen waarvoor geen grenswaarden zijn gespecificeerd en ook de metaalelementen die niet in de lijst zijn opgenomen. De fabrikant kan monsters analyseren op sporenelementen die niet in de registratie of de specificatie zijn gedefinieerd. Een dergelijke analyse is echter niet vereist en heeft niet noodzakelijk betrekking op alle metaalelementen die tot de groep "Andere hulpstoffen" behoren. Indien uit een analyse door de fabrikant of de koper blijkt dat een element in de groep "Andere hulpstoffen" de grenswaarde voor "Afzonderlijk" overschrijdt of dat verscheidene elementen in de groep "Andere hulpstoffen" samen de grenswaarde voor "Totaal" overschrijden, wordt het materiaal beschouwd als materiaal dat niet aan de eisen voldoet.
b De som van deze "Andere hulpstoffen", waarvan de massafractie afzonderlijk 0,010 % of meer bedraagt, wordt uitgedrukt met twee decimalen vóór de som.

Mechanische eigenschappen volgens DIN EN 755-2

Legering EN AW-2007 (AlCu4PbMgMn) 3.1645

Geëxtrudeerde staven
Materiële
toestand
AfmetingenRmRp0,2AA50 mmHBW
mmMPaMPa%%Typische waarde
DaSbmin.max.min.max.min.min.
T4, T4510, T4511c≤ 80≤ 80370-250-8695
80 < D ≤ 20080 < S ≤ 200340-220-8-
200 < D ≤ 250200 < D ≤ 250330-210-7-
Geëxtrudeerde buizen
Materiële
toestand
WanddikteRmRp0,2AA50 mmHBW
tMPaMPa%%Typische waarde
mmmin.max.min.max.min.min.
T4, T4510, T4511c≤ 25370-250-8695
Geëxtrudeerde profielen
Materiële
toestand
WanddikteRmRp0,2AA50 mmHBW
tMPaMPa%%Typische waarde
mmmin.max.min.max.min.min.
T4, T4510, T4511c≤ 30370-250-8695

a D = Diameter van ronde staven.
b S = Breedte over platte kanten van vierkante en zeshoekige staven, dikte van rechthoekige staven.
c De eigenschappen kunnen worden verkregen door afschrikken op de pers.

Mechanische eigenschappen volgens DIN EN 754-2

Legering EN AW-2007 (AlCu4PbMgMn) 3.1645

Getrokken staven
Materiële
toestand
AfmetingenRmRp0,2AA50 mmHBW
mmMPaMPa%%Typische waarde
DaSbmin.max.min.max.min.min.
T3c≤ 30≤ 30370-240-7595
30 < D ≤ 8030 < S ≤ 80 340-220-6-95
T351c≤ 80≤ 80370-240-5395
Getrokken buizen
Materiële
toestand
WanddikteRmRp0,2AA50 mmHBW
tMPaMPa%%Typische waarde
mmmin.max.min.max.min.min.
T3c≤ 20370-250-7595
T3510, T3511c≤ 20370-240-5395

a D = Diameter van ronde staven.
b S = Breedte over platte kanten van vierkante en zeshoekige staven, dikte van rechthoekige staven.
c De eigenschappen kunnen worden verkregen door afschrikken op de pers.