Filter op
opnieuw instellen

EN AW-6060 (3.3206)

(7 producten gevonden)

Het materiaal EN AW 6060 (AlMgSi), ook wel bekend als 3.3206, behoort tot de groep aluminium-magnesium-silicium legeringen en wordt gekenmerkt door zijn veelzijdige toepassingsgebieden. Dit type aluminium kan worden onderverdeeld in zes verschillende typen (EN AW-6060-T4, -T5, -T6, -T64, -T66), die het resultaat zijn van een overeenkomstige warmtebehandeling tijdens het fabricageproces dat verschillende materiaaleigenschappen beïnvloed heeft.

Meer informatie over EN AW-6060 (AlMgSi) 3.3206 vindt u hier.

Beschikbaar

Toepassingsgebieden van EN AW 6060

Vanwege de materiaaleigenschappen van EN AW 6060, zoals corrosiebestendigheid, anodisatie en thermische geleidbaarheid, dient het voor een groot aantal toepassingsgebieden. Het dient met name voor toepassingen waar het oppervlak bijvoorbeeld aan hoge verwerkingsvereisten moet voldoen. De belangrijkste toepassingen van 3.3206 zijn:

  • Machinebouw
  • Automobielindustrie
  • Decoratieve doeleinden
  • Interieurbouw

Speciale kenmerken van EN AW 6060

Met het materiaal 3.3206 in een geharde toestand is koudvorming en verspaanbaarheid goed mogelijk. Bovendien kunnen er verschillende lasmethoden met dit materiaal worden gebruikt. Behalve weerstandslassen dient het materiaal voor alle voor aluminium gebruikelijke lastechnieken. Verder zijn er drie verschillende soldeermethoden mogelijk (zacht, hard of wrijvingssolderen). Het materiaal staat niet bekend om zijn treksterkte en kerfslagsterkte.

Chemische samenstelling van EN AW 6060

Massafractie in % (volgens DIN EN 573-3)
Si0,30 - 0,60
Fe0,10 - 0,30
Mg0,35 - 0,60
Opmerkingen-
Andere hulpstoffenaApart0,05
In totaalb0,15

a "Andere hulpstoffen" omvatten de vermelde elementen waarvoor geen grenswaarden zijn gespecificeerd en ook de metaalelementen die niet in de lijst zijn opgenomen. De fabrikant kan monsters analyseren op sporenelementen die niet in de registratie of de specificatie zijn gedefinieerd. Een dergelijke analyse is echter niet vereist en heeft niet noodzakelijk betrekking op alle metaalelementen die tot de groep "Andere hulpstoffen" behoren. Indien uit een analyse door de fabrikant of de koper blijkt dat een element in de groep "Andere hulpstoffen" de grenswaarde voor "Afzonderlijk" overschrijdt of dat verscheidene elementen in de groep "Andere hulpstoffen" samen de grenswaarde voor "Totaal" overschrijden, wordt het materiaal beschouwd als materiaal dat niet aan de eisen voldoet.
b De som van deze "Andere hulpstoffen", waarvan de massafractie afzonderlijk 0,010 % of meer bedraagt, wordt uitgedrukt met twee decimalen vóór de som.

Mechanische eigenschappen volgens DIN EN 755-2

Legering EN AW-6060 [Al MgSi] 3.3206

Geëxtrudeerde staven
Materiële
toestand
AfmetingenRmRp0,2AA50 mmHBW
mmMPaMPa%%Typische waarde
DaSbmin.max.min.max.min.min.
T4c≤ 150≤ 150120-60-161450
T5≤ 150≤ 150160-120-8660
T6c≤ 150≤ 150190-150-8670
T64c,d≤ 50≤ 50180-120-121060
T66c≤ 150≤ 150215-160-8675
Geëxtrudeerde buizen
Materiële
toestand
WanddikteRmRp0,2AA50 mmHBW
tMPaMPa%%Typische waarde
mmmin.max.min.max.min.min.
T4c≤ 15120-60-161450
T5≤ 15160-120-8660
T6c≤ 15190-150-8670
T64c,d≤ 15180-120-121060
T66c≤ 15215-160-8675
Geëxtrudeerde profielene
Materiële
toestand
WanddikteRmRp0,2AA50 mmHBW
tMPaMPa%%Typische waarde
mmmin.max.min.max.min.min.
T4c≤ 25120-60-161450
T5≤ 5160-120-8660
5 < t ≤ 25140-100-8660
T6c≤ 5190-150-8670
5 < t ≤ 25170-140-8670
T64c,d≤ 15180-120-121060
T66c≤ 5215-160-8675
5 < t ≤ 25195-150-8675

a D = diameter van ronde staven.
b S = Breedte over platten van vierkante en zeshoekige staven, dikte van rechthoekige staven.
c De eigenschappen kunnen worden verkregen door afschrikken op de pers.
d Geschikt om te buigen.
e Indien de dwarsdoorsnede van een profiel is samengesteld uit verschillende diktes waaraan verschillende waarden van de mechanische eigenschappen zijn toegekend, gelden de laagste gespecificeerde waarden in elk geval voor de gehele dwarsdoorsnede van het profiel.

Mechanische eigenschappen volgens DIN EN 754-2

Legering EN AW-6060 [Al MgSi] 3.3206

Getrokken staven
Materiële
toestand
MateRmRp0,2AA50 mmHBW
mmMPaMPa%%Typische waarde
DaSbmin.max.min.max.min.min.
T4c≤ 80≤ 80130-65-151350
T6c≤ 80≤ 80215-160-121075
Getrokken buizen
Materiële
toestand
WanddikteRmRp0,2AA50 mmHBW
tMPaMPa%%Typische waarde
mmmin.max.min.max.min.min.
T4c≤ 5130-65-121050
5 <  t ≤ 20130-65-151350
T6c≤ 20215-160-121075

a D = diameter van ronde staven.
b S = Breedte over platten van vierkante en zeshoekige staven, dikte van rechthoekige staven.
c De eigenschappen kunnen worden verkregen door afschrikken op de pers.