Filter op
opnieuw instellen

EN AW-5754 (3.3535)

(3 producten gevonden)

Het materiaal 3.3535 dat ook bekend is onder de DIN EN-norm AW 5754 of AlMg3 kan worden toegewezen aan de groep van aluminium-mangaan gesmede legeringen. Het materiaal is een van de niet-hardbare en, dienovereenkomstig, natuurlijk-harde materialen.

Meer informatie over EN AW-5754 (AlMg3) 3.3535 vindt u hier.

Beschikbaar

Toepassingsgebieden van AlMg3

Vanwege de eigenschappen ervan, zoals de hoge weerstand tegen corrosie in relatie tot zout water of klimatologische invloeden, wordt het vaak gebruikt in de scheepsbouw of fabrieksbouw. Andere toepassingsgebieden van het materiaal 3.3535 zijn bijvoorbeeld:

  • Machinebouw
  • Automobielindustrie
  • Constructiebouw

Speciale kenmerken van AlMg3

De gesmede aluminiumlegering AlMg3 (EN AW 5754) wordt in de staat H111 gekenmerkt door goede resultaten met de gebruikelijke lasmethoden (TIG, MIG, gas, EB). Bij weerstandlassen moeten echter snijtekens gemaakt worden. De elektrolytische oxidatie van aluminium, de zogenaamde anodisering, levert met het materiaal AlMg3 ook aansprekende resultaten. In tegenstelling tot de niet erg uitgesproken snij-eigenschappen, heeft AlMg3 goede vervormbaarheidskenmerken. Het materiaal is slechts gedeeltelijk geschikt voor solderen. Bij dit type verwerking verdient wrijving, oftewel het harde of zachte solderen, die slechts een beperkte bruikbaarheid hebben, de voorkeur.

Chemische samenstelling van AlMg3

Massafractie in % (volgens DIN EN 573-3)
Mg2,6 - 3,6
Opmerkingen0,1-0,6 Mn + Cr
Andere hulpstoffenaApart0,05
In totaalb0,15

a "Andere hulpstoffen" omvatten de vermelde elementen waarvoor geen grenswaarden zijn gespecificeerd en ook de metaalelementen die niet in de lijst zijn opgenomen. De fabrikant kan monsters analyseren op sporenelementen die niet in de registratie of de specificatie zijn gedefinieerd. Een dergelijke analyse is echter niet vereist en heeft niet noodzakelijk betrekking op alle metaalelementen die tot de groep "Andere hulpstoffen" behoren. Indien uit een analyse door de fabrikant of de koper blijkt dat een element in de groep "Andere hulpstoffen" de grenswaarde voor "Afzonderlijk" overschrijdt of dat verscheidene elementen in de groep "Andere hulpstoffen" samen de grenswaarde voor "Totaal" overschrijden, wordt het materiaal beschouwd als materiaal dat niet aan de eisen voldoet.
b De som van deze "Andere hulpstoffen", waarvan de massafractie afzonderlijk 0,010 % of meer bedraagt, wordt uitgedrukt met twee decimalen vóór de som.

Mechanische eigenschappen volgens DIN EN 755-2

Legering EN AW-5754 (AlMg3) 3.3535

Geëxtrudeerde staven
Materiële toestandAfmetingenRmRp0,2AA50 mmHBW
mmMPaMPa%%Typische waarde
DaSbmin.max.min.max.min.min.
Fc, H112≤ 150≤ 150180-80-141247
150 < D ≤ 250150 < S ≤ 250180-70-13-47
O, H111≤ 150≤ 15018025080-171545
Geëxtrudeerde buizen
Materiële toestandWanddikteRmRp0,2AA50 mmHBW
tMPaMPa%%Typische waarde
mmmin.max.min.max.min.min.
Fc, H112≤ 25180-80-141247
O, H111≤ 2518025080-171545
Geëxtrudeerde profielen
Materiële toestandWanddikteRmRp0,2AA50 mmHBW
tMPaMPa%%Typische waarde
mmmin.max.min.max.min.min.
Fc, H112≤ 25180-80-141247

a D = Diameter van ronde staven
b S = Breedte over platten van vierkante en zeshoekige staven, dikte van rechthoekige staven.
c Materiaalconditie F: De waarden zijn louter ter informatie.

Mechanische eigenschappen volgens DIN EN 754-2

Legering EN AW-5754 (AlMg3) 3.3535

Getrokken staven
Materiële
toestand
MateRmRp0,2AA50 mmHBW
mmMPaMPa%%Typische waarde
DaSbmin.max.min.max.min.min.
O, H111≤ 80≤ 6018025080-161445
H14, H24, H34≤ 25≤ 5240290180-4375
H18, H28, H38≤ 10≤ 10280-240-3288
Getrokken buizen
Materiële
toestand
WanddikteRmRp0,2AA50 mmHBW
tMPaMPa%%Typische waarde
mmmin.max.min.max.min.min.
O, H111≤ 2018025080-161445
H14, H24, H34≤ 10240290180-4375
H18, H28, H38≤ 3280-240-3288

a D = Diameter van ronde staven
b S = Breedte over platten van vierkante en zeshoekige staven, dikte van rechthoekige staven.

Mechanische eigenschappen volgens DIN EN 485-2

Legering EN AW-5754 (AlMg3) 3.3535

Staat Nominale dikte Treksterkte Opbrengststerkte Rek bij breuk Bulgradiusa Hard-heita
Rm Rp0,2 min.
mm MPa MPa % HBW
over naar min. max. min. max. A50mm A 180° 90°
H111 0,2 0,5 190 240 80 12 0,5t 0t 52
0,5 1,5 190 240 80 14 0,5t 0,5t 52
1,5 3 190 240 80 16 1,0t 1,0t 52
3 6 190 240 80 18 1,0t 1,0t 52
6 12,5 190 240 80 18 2,0t 52
12,5 100 190 240 80 17 52
H112 ≥6,0 12,5 190 100 12 62
12,5 25 190 90 10 58
25 40 190 80 12 52
40 80 190 80 14 52
H14 0,2 0,5 240 280 190 3 72
0,5 1,5 240 280 190 3 72
1,5 3 240 280 190 4 72
3 6 240 280 190 4 72
6 12,5 240 280 190 5 72
12,5 25 240 280 190 5 72
H22 0,2 0,5 220 270 130 7 1,5t 0,5t 63
0,5 1,5 220 270 130 8 1,5t 1,0t 63
1,5 3 220 270 130 10 2,0t 1,5t 63
3 6 220 270 130 11 1,5t 63
6 12,5 220 270 130 10 2,5t 63
12,5 40 220 270 130 9 63

a Gewoon ter informatie.