Filter op
opnieuw instellen

C45 (1.0503)

(12 producten gevonden)

Het materiaal 1.0503 wordt ook wel C45 genoemd en komt overeen met DIN EN 10083-2 en de Amerikaanse norm AISI 1045. Het is een niet-gelegeerd, gelegeerd en gehard of zacht staal, dat gekenmerkt wordt door een zeer uniforme materiaalstructuur. Gedempte en geharde staalsoorten worden over het algemeen gebruikt voor sterk belaste onderdelen waar een hoge sterkte en slijtvastheid vereist zijn. Als 1,0503 wordt gesmeed of gewalst, moet dit gebeuren bij temperaturen tussen 850 – 1100 °C. De temperatuur van het staal moet tussen 850 – 1100 °C liggen. Tijdens het normaliseren moet 840 – 880 °C worden aangehouden.

Meer informatie over 1.0503 (C45) vindt u hier.

Beschikbaar

Toepassingsgebieden van 1.0503 (C45)

De belangrijkste toepassingsgebieden voor 1.0503 (C45) zijn:

  • machinebouw
  • voertuigconstructie
  • handgereedschappen
  • montageborden

Afhankelijk van het toepassingsgebied wordt C45 aangepast aan de vereisten. Als koudgetrokken helder staal, bijvoorbeeld, kan een speciale maatnauwkeurigheid worden bereikt. In principe wordt 1.0503 in elke vorm gebruikt, bijvoorbeeld als rond staal of kwartoplaat.

Speciale kenmerken van 1.0503 (C45)

Door het hoge koolstofgehalte kan 1.0503 slechts in beperkte mate worden gelast en is daardoor minder geschikt voor grote gelaste constructies. Tijdens het afkoelen na het lassen kunnen lichte spanningsscheuren optreden, dus dit proces moet onder gecontroleerde omstandigheden plaatsvinden. Bovendien kan C45 slechts in beperkte mate worden gehard. Door uitharding is het niet mogelijk, maar er worden wel hoge randhardheden bereikt.

Chemische samenstelling van 1.0503 (C45)

Massafractie in %a,b,c  (volgens DIN EN 10083-2)
Cd0,42 - 0,50
Si max.0,4
Mn0,50 - 0,80
P max.0,045
Cr max.0,4
Mo max.0,1
Cr + Mo + Ni max. d0,63

a Niet in deze tabel vermelde elementen mogen zonder toestemming van de koper niet opzettelijk aan het staal worden toegevoegd, behalve om het smeltproces af te werken. Alle redelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat bij de vervaardiging elementen uit schroot of andere stoffen worden toegevoegd die de hardbaarheid, de mechanische eigenschappen en de bruikbaarheid beïnvloeden.
b Indien eisen worden gesteld aan de hardbaarheid van roestvrij staal, zijn kleine afwijkingen van de grenzen van de gietpananalyse toegestaan, met uitzondering van de elementen koolstof (zie voetnoot d), fosfor en zwavel.
c Stalen met een verbeterde bewerkbaarheid door hogere zwavelgehaltes tot ongeveer 0,10 % S (met inbegrip van gezwaveld staal met gecontroleerde percentages insluitsels (bv. Ca-behandeling)) kunnen op verzoek worden geleverd. In dit geval kan de bovengrens van het mangaangehalte met 0,15 % worden verhoogd.
d Indien de roestvrije staalsoorten niet besteld worden met vereisten voor de hardbaarheid (kenletters +H, +HH, +HL) of niet met vereisten voor de mechanische eigenschappen in afgeschrikte en ontlaten of genormaliseerde toestand, kan voor deze staalsoorten de beperking van de koolstofmarge tot 0,05 % en/of de som van de elementen Cr, Mo en Ni tot ≤ 0,45 % overeengekomen worden bij de bestelling.

Mechanische eigenschappen van 1.0503 (C45) volgens DIN EN 10083-2

bij kamertemperatuur in gedoofde en getempereerde toestand (+QT)

Dikte t of Diameter dReRmAZKVb
 min.min.min.min.min.
mmMPacMPac%%J
d≤ 16 mm490700 - 8501435-
t≤ 8 mm
16 mm < d ≤ 40 mm430650 - 8001640-
8 mm < t ≤ 20 mm
40 mm < d ≤ 100 mm370630 - 7801745-
20 mm < t ≤ 60 mm

a Re: Bovengrens vloeigrens of, indien geen uitgesproken vloeigrens optreedt, de 0,2 % rekgrens Rp0.2.
Rm: Treksterkte.
A: Rek bij breuk (beginmaatlengte L0 = 5,65 √S0.
Z: Fractuur nekken.
KV: kerfslagenergie op Charpy-V kerfslagstaafmonsters in de lengterichting (het gemiddelde van drie afzonderlijke waarden moet ten minste de in deze tabel aangegeven waarde bereiken; geen enkele afzonderlijke waarde mag minder dan 70 % van de in de tabel aangegeven minimumwaarde bedragen).
b Voor de bemonstering, zie EN 10083-1:2006, figuur 1 en figuur 3.
c 1 MPa = 1 N/mm2.

bij kamertemperatuur in genormaliseerde toestand (+N)

Dikte t of Diameter dReRmA
min.min.min.
mmMPacMPac%
d≤ 16 mm340-14
t≤ 16 mm
16 mm < d ≤ 100 mm305-16
16 mm < t ≤ 100 mm
100 mm < d ≤ 250 mm275-16
100 mm < t ≤ 250 mm

a Re: Bovengrens vloeigrens of, indien geen uitgesproken vloeigrens optreedt, de 0,2 % rekgrens Rp0.2.
Rm: Treksterkte.
A: Rek bij breuk (beginmaatlengte L0 = 5,65 √S0.
b De waarden gelden ook voor roestvrij staal met hardbaarheidseisen (kwaliteiten +H, +HH en +HL).
c 1 MPa = 1 N/mm2.